Spotkanie z Polakami w Stavanger w Norwegii.

20-05-2014 05:33 przez Michał Kondrat

Spotkałem się z Polakami w Stavanger w Norwegii. Najpierw po mszy wieczornej zapowiedziałem film Jak pokonać Szatana, a potem w salce obok odbyła się jego projekcja. Po filmie dopowiedziałem kilka rzeczy, a także podzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym walki duchowej. Nawiązałem do okresu mojego nawrócenia, a także posługi przy egzorcyzmach. Odpowiadałem też na pytania. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą do Ducha Świętego, a potem Aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. To był naprawdę niezwykły czas... 

Wróć