Michał Kondrat przemawia w Parlamencie Europejskim

26-09-2013 06:15 przez Michał Kondrat

17 września w Brukseli odbyło się ostatnie Zgromadzenie Ogólne Inicjatywy JEDEN Z NAS, gdzie wspólnie ogłoszony został pierwszy sukces zabrania miliona podpisów! Najwięcej głosów zebrały Włochy i Polska. Jakub Bartłoszewicz – krajowy koordynator inicjatywy i Michał Kondrat – jej ambasador uzgadniali szczegóły I Europejskiego Kongresu Pro-Life JEDEN Z NAS, który odbędzie się między 14, a 17 listopada w Krakowie. Polska będzie miała zaszczyt gościć przedstawicieli 27 krajów Europy i USA.

Kongres będzie okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale będzie czasem intensywnej pracy: przygotowania się do wysłuchania publicznego przed Komisją Europejską, ale także formowaniem Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która będzie chciała dalej pracować na rzecz obrony godności człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Michał Kondrat zaprezentował projekt dokumentu video, który chciałby wykonać w Afryce, i który miałby służyć jako wsparcie podczas wysłuchania publicznego, planowanego na wiosnę 2014 w Parlamencie Europejskim.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli pozostałych krajów. Michał Kondrat zobowiązał się, że podczas Kongresu przedstawi zwiastun filmu, który posłuży jako materiał promocyjny do zebrania funduszy na realizację tego przedsięwzięcia. Przedstawiciele Polski w Brukseli mówili także o powołanej przez nich Fundacji JEDEN Z NAS, której jednym z głównych zadań będzie krajowa koordynacja współpracy w Europie i tym samym służenie innym organizacjom i osobom, które będą chciały kontynuować współpracę europejską.

Wróć