Marsz dla życia i rodziny

14-05-2011 09:36 przez Michał Kondrat

Tegoroczny „Marsz dla Życia i Rodziny” przejdzie ulicami Warszawy już po raz szósty 29 maja – tym razem pod hasłem: „Polska woła o ludzi sumienia” (por. bł. Jan Paweł II, homilia wygłoszona 22.05.1995 w Skoczowie).

Uczestnicy marszu zamanifestują przywiązanie do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz wyruszy o godz. 12.00 spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Następnie przejdzie ulicami: Krakowskie Przedmieście, Miodową, Świętojerską, a zakończy się piknikiem rodzinnym w Ogrodzie Krasieńskich.

Marsz poprzez afirmację podstawowego prawa do życia jest przypomnieniem nauczania Papieża Polaka. W poczuciu odpowiedzialności, jego uczestnicy postulują pełną ochronę życia, która stanowi miarę demokracji. Apelują o zaprzestanie skrajnej formy dyskryminacji, jaką jest dopuszczana przez polskie prawo aborcja dzieci z powodu ich niepełnosprawności, czy okoliczności poczęcia.

Problem ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci był jednym z najważniejszych tematów nauczania nowego błogosławionego - Jana Pawła II, który sam nazwał siebie "Papieżem Życia". Od początku pontyfikatu Papież podkreślał, że prawo do życia jest prawem nadrzędnym wśród wszystkich praw człowieka i że konieczna jest ochrona prawna życia ludzkiego we wszystkich jego fazach. Kulminacją tego nauczania było ogłoszenie w 1995 r. encykliki Evangelium vitae, która stanowi kompleksową analizę wartości życia ludzkiego i jego nienaruszalności.

Marsz jest również okazją, aby zachęcać decydentów do poparcia ustawy chroniącej życie każdego dziecka. Projekt ustawy podpisany przez ponad pół miliona Polaków, 14 kwietnia br., został złożony u Marszałka Sejmu. Uczestnicy Marszu będą zachęcali sprawujących władzę do poparcia projektu ustawy, by mogła ona stać się żywym pomnikiem wybitnego obrońcy praw człowieka - bł. Jana Pawła II.

Marsz dla Życia i Rodziny jest inicjatywą organizacji pozarządowych Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Źródło: http://www.facebook.com/event.php?eid=210125715675321

Więcej informacji na stronie organizatorów: www.marsz.org

Wróć